Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 10 april hoopt ds. J.W.  Sparreboom in beide diensten voor te gaan. Na alle bijzondere diensten van de afgelopen weken is de ochtenddienst in de Maranathakerk weer ‘gewoon’. We horen de laatste aanwijzingen die de apostel Paulus aan zijn jongere medewerker Timoteüs geeft. Het rooster dat de kindernevendienst gebruikt (‘Vertel het maar’) geeft voor zondag het bijbelgedeelte aan, waarin de Here Jezus verschijnt in Jeruzalem, uit Lucas 24. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten rond een kopje koffie. Wees ook hierbij van harte welkom!
De avonddienst in de Grote Kerk is een jeugddienst. ‘Lef of laf’ is het thema van deze dienst. Waarom zou je het goede nieuws van Jezus Christus aan anderen vertellen? En hoe kun je dat nieuws dan aan anderen vertellen? Rondom deze vragen cirkelen we tijdens de dienst.
Gezegende ontmoetingen met elkaar en onze hemelse Vader gewenst!