Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aanstaande zondag 3 december start de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Het is adventstijd, de periode dat we ons gaan instellen op het gedenken van de komst (advent) van de Here Jezus tweeduizend jaar geleden. Tegelijk zien we vooruit naar de tweede komst (advent) van Hem, onze Here en Heiland.
Aanstaande zondag hopen we ook als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Beide diensten van onze wijken worden gehouden in de Grote Kerk en geleid door ds. J.W.
Sparreboom. We luisteren naar een gedeelte uit 1 Petrus. In de ochtenddienst staat 1 Petrus 3: 13-22 centraal en in de avonddienst 1 Petrus 4: 7-19. Lees de beiden gedeelten alvast eens door.  ’s Morgens gaat het in de kindernevendienst over Jona 1.
Allen gezegende diensten gewenst.