Diensten 4e Adventszondag wijken 1 en 2

‘Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die koning.’
Met deze woorden worden we van harte uitgenodigd om samen te komen in de nabijheid van onze hemelse Vader, die Zijn Zoon zond naar een verloren wereld. Zondagmorgen 24 december is ds. L. Hoftijzer uit Rijnsburg onze gastvoorganger in de Maranathakerk. In de kindernevendienst gaat het over het slot van Jona.
Om 17.00 uur (let op de afwijkende aanvangstijd!) is er in de Maranathakerk een kinderkerstfeest, dat geleid wordt door ds. G.J. Mink, met medewerking van kinderen uit de gemeente.
Vanaf 16.30 uur is iedereen welkom. Een speciale commissie heeft deze dienst voorbereid. Thema is: ‘Op reis met Jozef en Maria’.
In de meditatie die hij hoopt te houden, worden we uitgenodigd reisgenoten te zijn! We hebben bij de ingang van de kerk onlangs al een First class ticket ontvangen voor vlucht KF2412! De gate is de Maranathakerk. Stoelreservering is niet nodig.