Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Op 7 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar,  nemen we in een gezamenlijke dienst van de wijken 1 en 2 tijdens de morgendienst met dankbaarheid voor hun inzet en betrokkenheid, afscheid van een aantal ambtsdragers. Zij nemen hun plek in de gemeente weer in. We bidden hen toe dat hun werk in de wijngaard van de Heer vrucht mag dragen en dat zij zich ook zelf door God gezegend mogen weten. Anderen worden vanuit de gemeente geroepen om de lege plaatsen te vullen en zo de gemeente te dienen.
Hun namen worden genoemd onder de wijkberichten van wijk 1. Op één lege plaats van blokouderling na zijn daarmee alle vacatures vervuld. We danken onze hemelse Vader voor zijn trouwe zorg. Ds. G.J. Mink is de voorganger in deze dienst die in de Grote Kerk plaatsvindt. In de kindernevendienst gaat het over de doop van Jezus.
’s Avonds is ouderling Ad den Besten onze voorganger in de Maranathakerk.
Gezegende diensten gewenst!