Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Onze wijken hebben zondag 14 januari de morgendienst in de Maranathakerk waar ds.J.W. Sparreboom onze voorganger is. Zondagmorgen lezen we verder in het Johannesevangelie. ‘Hartstocht voor Gods huis’ is het thema van deze dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van het lied dat de kinderen op de Prins Willem-Alexander-, de Anne de Vries- en de Oranje Nassau-school hebben geleerd: ‘Wat hou ik van uw huis.’
In de kindernevendienst gaat het over Jezus, die bidt, naar aanleiding van Marcus 1: 32-39.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt ook zondag geleid door proponent Ad den Besten.
Allen gezegende diensten toegewenst.