Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondag 28 januari worden we als gemeente genodigd aan de Tafel waar Jezus Christus de Gastheer is. Beide keren komen we samen in de Maranathakerk.
Ds. G.J. Mink gaat in beide diensten voor.
’s Morgens bespreken we ter inleiding op de bediening Johannes 6: 48-57. Daarbij is onze kerntekst een woord van de Here Jezus: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam’ (6: 51). In de kindernevendienst gaat het ’s morgens over de genezing van de man met een verschrompelde hand.
In de avonddienst is er nog gelegenheid voor hen die ’s morgens verhinderd waren aan de tafel de dood van onze Heiland te verkondigen. In de dankzegging is het gebruikelijk dat we de Tien Geboden lezen. Volgens de Heidelbergse Catechismus zijn deze een uitstekende richtlijn voor een dankbaar leven. Op een heel bijzondere manier willen we ons deze woorden toe-eigenen. Hoe? Dat verklapt Ds. Mink hier niet. Beleef het maar mee! Er zullen enkele bijzondere liederen worden gezongen. Kerkradioluisteraars hebben vorige week al een liturgieblad ontvangen. Luistert u naar de internetuitzending, dan kunt u bij ds. G.J. Mink  per mail een exemplaar verkrijgen.
Allen gezegende diensten toegewenst.