Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 4 maart beleven we als gemeente een dienst in de Grote Kerk waarin het vierde van de zeven kruiswoorden centraal staat. Ds. G.J. Mink hoopt met u na te denken over: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten’ (Matteüs 27: 46), opnieuw een indringend woord voor een wereld die zucht onder de godverlatenheid. Is er nog hoop nu zelfs de Zoon, nu zelfs God van God verlaten is? Ja, juist dan! Een boodschap om nooit te vergeten.
In deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan Daniël Hendrikus Aart de Rijk.
We komen samen om het teken van Gods trouw te zien in de doop: ‘Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ‘ik ben bij jou’
In de kindernevendienst gaat het over de reiniging van de tempel.
In de avonddienst, die in de Maranathakerk plaatsvindt, zetten we de overdenking rondom de Tien Geboden voort. Het achtste gebod over ‘mijn en dijn’ is aan de orde.
In deze dienst mag ds. J.W. Sparreboom weer voorgaan.
Gezegende diensten gewenst!