Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Het vijfde kruiswoord
Komende zondagmorgen 11 maart staat in de dienst in de Maranathakerk het vijfde van de zeven kruiswoorden centraal. Ds. J.W. Sparreboom hoopt met u na te denken over ‘Mij dorst’. In de kindernevendienst gaat het naar aanleiding van Johannes 6 over Jezus, die duizenden mensen te eten geeft.
Dienst met projectkoor
De zondagavonddienst in de Grote Kerk is in meer dan één opzicht bijzonder te noemen. Thema is ‘Zingen in de lijdenstijd’. Medewerking zal worden verleend door het projectkoor dat afgelopen weken geoefend heeft en waar heel veel Sliedrechters, trouwens uit alle wijken, hun muzikale gaven inzetten. Diverse musici zullen hun medewerking verlenen. Het is echt een dienst om ook anderen, die misschien anders niet of niet zo frequent naar de kerk komen, voor uit te nodigen. Laten we bidden om Gods zegen over Woord, beeld en muziek.
Gezegende diensten gewenst!