Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 25 maart in de Grote Kerk doen vijf leden uit onze wijkgemeenten openbare belijdenis van hun geloof. Zij hopen op te staan om hun jawoord uit te spreken. Omdat de Here God hen eerst heeft liefgehad, willen zij vrijmoedig ‘amen’ zeggen. Het betreft:
– Sarah Boelen,
– Nijs-Jan en Leanne Nederveen,
– Jan Vink,
– Wil van Wijngaarden
We zijn dankbaar dat Wil tevens het sacrament van de Heilige Doop ontvangt.
We zijn met hen dankbaar dat ze de Heer als hun Heiland aanvaard hebben en in verbondenheid met Hem willen leven. Wilt u hen in uw voorbeden gedenken? In de dienst gaat ds. J.W. Sparreboom, die in het afgelopen seizoen de belijdeniscatechisatie heeft gegeven, voor.  In de kindernevendienst gaat het over Jezus, die als koning op een ezel de stad binnentrekt en in de kerk luisteren we naar een gedeelte uit de brief van Johannes.
Ds. J. W. Sparreboom gaat eveneens voor in de avonddienst. In de Maranathakerk staat het negende van de Tien Geboden centraal: ‘Spreek geen vals getuigenis over uw naaste’. Een actueel thema, juist in deze week waar we bepaald worden bij het valse getuigenis in Jeruzalem toen en het goede getuigenis van hen die belijdenis deden.
Zoals elders in het Kerkblad nader wordt toegelicht, begroeten we Nelleke Plomp in ons midden. Zij doet in het kader van haar studie onderzoek hoe een preek met name bij jongeren kan aansluiten. Ik zie uit naar de conclusie van haar onderzoek en naar de aanbevelingen die zij aan het slot van haar studie zal meegeven en hoop daar mijn winst mee te kunnen doen.