Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Doopdienst op zondagmorgen
Na de feestelijke Paasdiensten blijft de vreugde voortgaan. Op de eerste zondag na Pasen, zondag 8 april,  komen we als gemeente ’s morgens samen in de Grote Kerk. Voorganger is ds. G.J. Mink. De tekst voor de verkondiging is Romeinen 6: 3-4: ‘Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’ Hier geeft Paulus de zegen aan van wat Christus voor de zijnen, voor ons heeft gedaan. Dat heeft wel consequenties voor ons leven.
Daarbij bepaalt ons de Heilige Doop die in de vroege kerk bij voorkeur in de paasnacht werd bediend. Het is dan ook een mooi woord om te overdenken in een dienst waarin een viertal kinderen zal worden gedoopt.
Nijs-Jan en Leanne Nederveen-van Dijk houden hun zoon Daan ten doop, het broertje van Jelte.
Robert-Jan en Rianna van Eijk-van der Sar laten hun zoon Lars Yannick dopen, het broertje van Hannah.
Het viertal wordt compleet gemaakt door de doop van Noa Dirkje, dochter van Matthijs en Geralise Meerkerk-de Bruin en van Jozinus Arie zoon van Jor en Lianne den Besten-van der Plas.
De kinderen luisteren in de nevendienst naar ‘de mens in Gods schepping’.

De tiende richtlijn
De avonddienst vindt plaats in de Maranathakerk. Ook in deze dienst gaat ds. G.J. Mink voor. We sluiten onze serie diensten over de tien richtlijnen voor een dankbaar leven af.
We concentreren ons op de betekenis van de woorden: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is’. Mag je dan helemaal niets begeren? Neen, zo ligt het niet. Maar waarop ben je in je leven gespitst? Deugt dat of deugt dat niet? Helaas moeten we wel tot de conclusie komen dat het ons niet lukt de Tien geboden te houden. Daarvoor moet wel wat gebeuren. En dat is nu net Gods begeerte! Hoe zal dat gebeuren? Dat gaan we in de preek horen!
We wensen elkaar gezegende diensten toe!