Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aanstaande zondagmorgen 15 april, de tweede zondag na Pasen, leven wij nog in de naglans van het Paasgebeuren. Dan hoopt in de Maranathakerk onze ouderenpastor
ds. J. Riemersma voor te gaan. De lezing is uit 1 Samuël 4:2-11 en 1 Samuël 5:1-4. Wat heeft dat met Pasen te maken?
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. In de kindernevendienst staan de kinderen stil bij ‘de eerste zonde’.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds.J.W. Sparreboom. We luisteren
dan naar een gedeelte uit Johannes 21, waarin de opgestane Here Jezus Christus verschijnt aan zijn leerlingen.
Een gezegende zondag gewenst.