Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 6 mei leiden bekende gastvoorgangers de beide diensten.
In de ochtenddienst verwachten we ds. T. Meijer in de Grote Kerk.
In de kindernevendienst gaat het dan naar aanleiding van Genesis 8 over Gods
verbond met de mens.
De avonddienst wordt geleid door ds. M. Vastenhout, die vanuit Eethen naar ons toekomt en voorgaat in de Maranathakerk.

Op Hemelvaartsdag 10 mei vieren we als gemeente de troonsbestijging van onze Koning Jezus Christus. Hij overwon de dood en zit aan de rechterhand van de Vader.
In een gezamenlijke dienst met onze broeders en zusters uit de Gereformeerde Kerk komen we in de Maranathakerk samen, waarin onze ouderling Ad den Besten voorgaat.

Zondagmorgen 13 mei pakken we in de Maranathakerk de draad van de lezing uit Exodus weer op. We horen in hoofdstuk 24 hoe de HERE God een verbond sluit met Zijn volk. In deze dienst hoopt ds. J.W. Sparreboom voor te gaan. De kinderen staan stil bij ‘de spraakverwarring in Babel’.
In de avonddienst begroeten we ds. K. Hage in de Grote Kerk.
Gezegende diensten gewenst!