Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Memento Mori
Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd Op deze zondag gedenken we hen, die ons in wijk 1 en 2 ontvallen zijn, als gemeente samen met hun nabestaanden. Dit jaar worden er 20 namen genoemd van zusters en broeders uit beide wijken, die ons zijn voorgegaan. Altijd een heel indrukwekkend en aangrijpend moment, dat we dit jaar in de Maranathakerk met elkaar hopen te beleven. In de verkondiging staan we stil bij een woord van Paulus uit Romeinen 6: 23 “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Here”. We lezen Psalm 4 en Romeinen 6: 15-23. Bidden we om een gezegende dienst, in het bijzonder voor hen, die deze zondag zo nadrukkelijk bepaald worden bij het gemis van een geliefde?