Bij de diensten van de wijken 1 en2

De morgendienst op zondag 28 mei van onze beide wijken is in de Maranathakerk.
Ds. L.J. van Lingen uit Nijkerk is onze voorganger. In de kindernevendienst gaat het over de roeping van Abraham.
De avonddienst in de Grote Kerk zal geleid worden door ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug.
Allen gezegende diensten gewenst.