Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
In de morgendienst van  zondag 12 november lezen we in de Grote Kerk verder over de wederwaardigheden van de profeet Elia. In 1 Koningen 22 speelt hij geen rol, dus lezen we verder in 1 Koningen 22: 52 en door in 2 Koningen 1. Een zoon van Achab, Achazja, wordt koning van Israël. Qua (godsdienstig) leiderschap van hetzelfde laken een pak. We zijn getuigen van een heftige confrontatie tussen boden van de koning en de profeet Elia. Wat op het spel staat, raakt aan wat in Handelingen 5 door de leerlingen van Jezus tegen de Joodse leiders wordt gezegd: ‘Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.’ Wat we zullen lezen, roept vragen op, die we maar gewoon op ons af laten komen. Wellicht vinden we (een begin van) een antwoord. Welkom in de dienst! Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.

Bij de avonddienst
In de Maranatha Kerk ontmoeten we zondagavond een ons goed bekende gastvoorganger, ds. Lennart Hoftijzer te Rijswijk (N.-Br.). Een gezegende dienst gewenst.