Bij de diensten van wijk 1

Bij de diensten van wijk 1
Afgelopen zondag ging ds. Tromp uit Veenendaal voor in de morgendienst. Hij verving ds. Van den Oever die om gezondheidsredenen af moest zeggen. Daar over verderop in dit bericht meer. Bij deze hartelijk dank aan Arie in ’t Veld die de predikanten uitnodigt voor de diensten van onze wijkgemeente waarin ds. Tanghé niet voor gaat. Het was niet eenvoudig om in vakantietijd op korte termijn iemand te vinden. Het kostte hem ongeveer honderd telefoontjes om iemand te vinden.
Aanstaande zondag gaat ds. Vastenhout uit Wijngaarden voor in de morgendienst in de Maranathakerk.

Ds. Van den Oever
Zoals hierboven al gemeld kampt onze oud-wijkpredikant met gezondheidsproblemen. Hij mailde mij met de vraag om het volgende aan de gemeente mee te delen:
“Enige tijd geleden heb ik een aanval van spierreuma gekregen. Door de prednison was ik mijn stem kwijt en is mijn suikerspiegel sterk verhoogd. Prednison moet ik twee jaar gebruiken. Vandaar de afzegging van preken.
De laatste jaren ging preken veel energie vergen. Ik vroeg mij af, wanneer mag en moet ik stoppen? Het werd me nu door de Heer van de Kerk zelf aangereikt! Ik heb er vrede mee. Ik heb altijd met volle inzet en vreugde in Sliedrecht gewerkt en gepreekt. Bij deze dank aan de kerkenraad en de gemeente voor het geschonken vertrouwen.”
Uiteraard respecteren we het besluit, maar we zijn ook geschrokken dat zo iets zo snel kan gebeuren. We zullen de preken met het pakkende “verhaaltje” aan het begin zeker missen. We wensen ds. Van den Oever en zijn vrouw Gods zegen toe in hun verdere leven.