Bij de diensten van wijk 1 en 2

Komende zondag is de morgendienst in de Maranathakerk een dienst met een bijzonder karakter, n.l. opening winterwerk voor onze beide wijken. Daarin gaat een van de eigen predikanten om beurten voor. In verband met onze vacature nu dus ds. Tanghé. Op de site vindt u een uitgebreid overzicht van alle activiteiten die met elkaar dit winterwerk uitmaken. Allerlei mogelijkheden voor u en jou om met elkaar Gods Woord te delen. Toerusting is een heel belangrijk onderdeel van ons samen Gemeente van Christus zijn, elkaar ontmoeten, elkaar onderwijzen en bouwen, eigenlijk elkaar dienen. Discipel zijn is leerling zijn van Jezus en in Zijn kracht kunnen we tot ons doel komen. Laten we dit winterseizoen met elkaar doorlopend zoeken naar Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al wat we nodig hebben zal ons bovendien geschonken worden.
Voor een gedrukte liturgie wordt gezorgd. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van het drinken van koffie, thee of limonade.
Het thema voor de dienst is: “Komt achter Mij” naar aanleiding van Marcus 1: 17. Daarbij willen we ons afvragen, wat dit achterna gaan van Jezus voor de discipelen, toen en ons nu, betekent.