Bij de diensten van wijk 1 en 2

Aanstaande zondag is de 2e Adventszondag.
De Koning komt en nodigt ons aan Zijn tafel.
De morgendienst is de dienst van wijk 2 met de viering van het Heilig Avondmaal.
Daarin gaat ds. Tanghé voor, net als in de avonddienst.
Het is de bedoeling de morgen- en avonddienst als een doorlopende viering in
te vullen, met in de morgendienst de toeleidende prediking en de viering en in
de avonddienst de voortzetting en de dankzegging.
Indien u thuis het Heilig Avondmaal wilt meevieren, dan is hiervoor de gelegenheid.
U kunt zich aanmelden bij diaken Hans van der Aa (tel. 42 15 50, e-mail: aa4@upcmail.nl.
Hij komt dan a.s. zondag rond 9:00 uur bij u thuis langs om het brood en de wijn bij u te bezorgen.
We bidden om gezegende diensten en vieringen.