Bij de dienst van wijk 1

Voor de morgendienst van zondag 25 mei zingen we voorafgaand aan de dienst een aantal liederen. De preek zal gaan over Hebreeën 4: 14-16:
“Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet mee kan voelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, gaat ds. A. Tromp uit Krimpen aan de IJssel voor in de Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat in een dienst van de wijken 1 en 2, in samenwerking met de Gereformeerde Kerk, die om 09.00 uur begint. Het orgel wordt bespeeld door Arjan Versluis. allen van harte uitgenodigd