Bij de diensten van wijk 3

Aanstaande zondagavond hoop ds.Klaassen de diensten te leiden. We gaan dan
weer verder met de behandeling van de Catechismus.
Aan de beurt is zondag 14. Deze zondag gaat over de menswording van de Heere
Jezus. Mooie stof, zo aan het begin van de Adventstijd. Lees de woorden alvast
eens door!
Vraag 35:
Wat belijdt u met de woorden: die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit
de maagd Maria?

De eeuwige Zoon van God, die echt en eeuwig God is en blijft, heeft door de werking
van de Heilige Geest de echte menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed
van de maagd Maria, om het ware zaad van David te zijn, zijn broeders in alles gelijk,
maar zonder zonde.
Vraag 36:
Wat is voor u de waarde van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?

Zo is Hij onze Middelaar, die met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde,
waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.