Bij de diensten van wijk 3

Zondag zal het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend worden in het midden
van de gemeente. In deze adventstijd staan we stil bij het wonder van het komen
van God. Ook in het Avondmaal komt Hij tot ons. Hij wil ieder die Hem vreest ontmoeten.
Wat een onbeschrijfelijke eer om tot de Bruid van het Lam te mogen behoren! Laten we onszelf onderzoeken of wij het Lam liefhebben. Laten we ons bovenal tooien
in het bruiloftskleed dat Hij ons aanreikt.
We hebben zondag gehoord dat Hij ons verknoeide en geschonden leven wil bedekken
met Zijn volmaakte, gave leven. Dat is het bruiloftskleed van de gelovigen. ‘In Zijn
gerechtigheid omhuld, vind ik vergeving van Mijn schuld’.
’s Morgens staat ds. Klaassen stil bij een gedeelte uit de Lofzang van Maria, ’s middags
wil hij preken over Romeinen 5: 1 en 2.