Bij de diensten van wijk 4

Zondag is het de eerste zondag van Advent. Wij kijken niet alleen terug op de eerste
komst van de Heere Jezus in de kribbe van Bethlehem, maar wij kijken ook vooruit
naar Zijn tweede komst op de wolken des hemels.
Op deze eerste zondag van Advent bereiden wij ons voor op de viering van het
Heilig Avondmaal.
Ds.Van der Veen wil graag drie keer preken over Openbaring 19: 6 t/m 10.
De opzet van de prekenserie ziet er zo uit:

1. De voorbereiding op de bruiloft
“Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft
van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” (Openbaring 19: 7)

2. De nodiging voor de bruiloft
“En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van
de bruiloft van het Lam.” (Openbaring 19: 9a)

3. De kleding op de bruiloft
“En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want
dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.” (Openbaring 19: 8)
In de dienst zal het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier worden gelezen.
Wij wensen u een gezegende zondag.