Bij de diensten van wijk 4

De tweede zondag van Advent staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal.
In de morgendienst willen wij nadenken over Openbaring 19 vers 9a: “En hij zei
tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft
van het Lam.” Wij lezen Lukas 14: 15 – 24. Het thema voor de preek is: De uitnodiging
voor de bruiloft .
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal zal ook de tweede rij banken worden
gebruikt, zodat er meer plaats aan tafel is. Het is goed om niet op de hoeken van
deze bank te gaan zitten, maar door te lopen naar het midden van de bank.
De diakenen zullen er op toezien, dat brood en wijn goed worden uitgedeeld.
In de avonddienst wordt er dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal
gehouden. De tekst voor de preek is Openbaring 19 vers 8: “En het is haar gegeven
zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn
de gerechtigheden van de heiligen. Het thema is: De kleding op de bruiloft.
Wij wensen u een gezegende Avondmaalszondag.