Bij de diensten van wijken 1 en 2

Zondag 13 september worden we als gemeente door onze Heiland aan Zijn Tafel genodigd om bij brood en beker te gedenken dat Hij voor ons stierf. Ds. Sparreboom werd deze dagen geraakt door woorden uit de brief aan de Efeziërs: ‘Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft (…).’
In de ochtenddienst gaat ds. S.J. van der Vlies voor. Tijdens de kindernevendienst gaat het over de genezing van een dove man.
‘s Avonds hoopt ds. Sparreboom zelf de dienst te leiden en stil te staan bij Psalm 73. Lees deze psalm ter voorbereiding alvast door.
Beide diensten komen we samen in de Maranathakerk. Gezegende diensten gewenst!