Bij de diensten van wijken 1 en 2

Aankomend weekeinde maken we een start met het kerkelijke winterwerk. Dat gebeurt allereerst op zaterdag met allerlei activiteiten voor jong en ouder.
Zondagmorgen 27 september hoopt ds. Sparreboom zelf voor te gaan in de dienst, waarin muzikale medewerking wordt verleend door trompettist Lean Besseling.
Er zal in de morgendienst een zegen gevraagd worden over het gemeentewerk dat na de vakantie weer wordt opgestart: Bijbelkringen, catechese, clubwerk, op veel plaatsen zijn we als gemeente ook op doordeweekse dagen weer welkom. In de verkondiging staat het vervolg van het boek Daniël centraal, waarin het gaat over God die verborgenheden openbaart. In de kindernevendienst gaat het over Marcus 9: 30-37.
We hopen jong en oud te ontmoeten in de dienst en bij het koffiedrinken na afloop.
Ook ‘s avonds zijn we hartelijk welkom om onze hemelse Vader te ontmoeten. We komen samen in de Grote Kerk, waarin ds. Dirk Meijvogel voorgaat in een jongerendienst. Voor details, zie de agenda. Gezegende diensten gewenst!