Bij de diensten van wijken 1 en 2

Zondagmorgen 4 oktober komen we als gemeente samen in de Grote Kerk.
We lezen verder uit het boek Daniël. Het thema is ‘wat verwacht je van de toekomst?’
In de kindernevendienst gaat het over Marcus 10. ‘s Avonds ontmoeten we elkaar als gemeente opnieuw rondom het Woord van God. In deze dienst in de Maranathakerk gaat onze eigen pastoraal medewerker, ds. Riemersma, voor. Gezegende diensten gewenst!