Bij de diensten van wijken 1 en 2

Nu geen bezwaren zijn ingekomen zal mw. A. (Ria) Mudde-Struijk, aanstaande zondag in de morgendienst in de Grote Kerk worden bevestigd in het ambt.
We bidden haar toe dat zij met vreugde zal mogen arbeiden in de wijngaard.
Voor een gedrukte liturgie wordt gezorgd.
Ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg onze voorganger.

Zondagavond 16 november hoopt ds. Tanghé voor te gaan in de avonddienst van de Maranathakerk. De preek zal gaan over 1 Timotheüs 2: 5, 6. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen, en daarvan wordt getuigd te juister tijd. We lezen de eerste 15 verzen van hoofdstuk 2. Leest u thuis alvast mee?