Bij de diensten van wijken 1 en 2

Zondagmorgen 29 november begroeten we ds. S.J. van der Vlies als onze voorganger in de Grote Kerk. In de kindernevendienst wordt verteld over de aankondiging van de geboorte van Johannes, die voorloper van de Here Jezus Christus was.
De avonddienst is in de Maranathakerk. In deze dienst gaat ds. J.W. Sparreboom voor en bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. In de verkondiging sluitĀ hijĀ de komende weken zoveel mogelijk aan op het rooster in de kindernevendienst. We luisteren dus in deze dienst naar Lucas 1: 5-25.
Gezegende diensten gewenst.