Bij de diensten van wijken 1 en 2

Zondagmorgen 31 januari hoopt de beroepen predikant van wijk 1, ds. L.J. Vogelaar uit Den Haag, voor te gaan in de Grote Kerk. We wensen hem een goede kennismaking met onze gemeente toe. Voor de komende periode bidden we erom dat hij zich geleid weet door Gods Geest en hij helder de stem van de Goede Herder zal verstaan. Het gaat in de kindernevendienst over Lucas 4: 40-44.
De avonddienst in de Maranathakerk hoopt ds. J.W. Sparreboom  te leiden. We luisteren naar Jezus’ optreden in Kafarnaum en wat er op volgt. In deze dienst bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal.
Gezegende diensten gewenst!