Bij de diensten van wijken 1 en 2

Zondagavond 7 december zou wijk 1 oorspronkelijk de avonddienst verzorgen in de Grote Kerk, waarin ds. Tanghé als wijkpredikant het Avondmaal zou bedienen.
Om ds. J.W. Sparreboom de gelegenheid te geven in ons midden voor te gaan, heeft hij zijn dienst afgestaan. De morgendienst wordt nu een dienst voor wijk 1 en aangezien ds. J. Riemersma het avondmaal zou bedienen in de dienst van wijk 2, doet hij dat nu voor wijk 1, zodat ds. Sparreboom ’s avonds in de dienst van wijk 2 kan voorgaan. Ds. Tanghé wenst hem en u als gemeente een gezegende avondmaalszondag en hij hoopt dat velen uit beide wijken in de diensten aanwezig zullen zijn. Zelf vervangt hij collega Sparreboom in Zoetermeer, waar hij oorspronkelijk zou voorgaan.

We vieren het Heilig Avondmaal als gemeente. In het formulier zo mooi verwoord: het Avondmaal betuigt en verzegelt ons dat Hij als Goede Herder zijn leven heeft gesteld voor zijn schapen. Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheid verbrijzeld; de straf die ons de vrede brengt was op Hem. We mogen door de Heilige Geest met de hand en de mond van het geloof Hem ontvangen die zich gegeven heeft en ook de gemeenschap met elkaar vieren. De Heilige Geest die ons verenigt met onze verhoogde Heiland wil ons ook met elkaar verbinden. Wat mag de uitwerking zijn? Levend uit zijn vergeving, vergeven wij elkaar. Gelijk Hij ons diende, zijn wij elkaars dienaren. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, hebben wij elkaar lief. Zoals Hij voor ons bidt, bidden wij voor elkaar. We blijven vieren, totdat Hij komt.