Bij de diensten van wijken 1 en 2

Zondag 15 februari begint de Lijdenstijd. Zeven zondagen achtereen zal het lijden en sterven van onze Heiland in de verkondiging centraal staan, altijd een heel bijzondere tijd in het kerkelijk jaar.
’s Morgens wil ds. Tanghé in de preekmet u nadenken over een woord van de Here Jezus uit Mattheüs 16: 24: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”. We lezen Mattheüs 16: 21-28, de eerste Lijdensaankondiging. Bidden we om een gezegende dienst?

In de avonddienst in de Grote Kerk voor wijk 2 gaat ds. Holtslag uit Giessenburg voor.
Onze avonddiensten worden matig bezocht en dat blijkt zeker in de Grote Kerk. Afgelopen zondag waren vele jongeren (18-40) voorbeeldig aanwezig in de avonddienst van de Maranathakerk. Heel fijn om dit voorbeeld te volgen en daar krijgt u zondagavond in de Grote Kerk de kans toe. Opnieuw mag het Woord van God opengaan en er zal zeker een Woord voor u en jou bij zijn!