Bij de diensten van wijken 1 en 2

Komende zondag 29 maart (Palmpasen) is de morgendienst in de Grote Kerk de belijdenisdienst voor onze beide wijken en daarin gaat ds. J.F. Tanghé voor.
Dat  is een vreugdevolle dag, want dan doen er negen mensen uit wijk 1 en 2 belijdenis van hun geloof. We hebben een fijn seizoen met elkaar opgetrokken bij ds. Tanghé  thuis en vele dingen met elkaar besproken en overwogen en nu is de dag aangebroken, waarop we om hen heen mogen gaan staan als gemeente en hun ja-woord mogen horen. Hier volgen hun namen nog een keer:

Frank Joël Dunsbergen,
Irene Christine Dunsbergen,
Teuntje Bastiaantje van der Ing-van Zanten,
Roy Gerit Pieter Kroon,
Jenny Zegelaar-Stierman,
Esther Slieker,
Piet Stierman,
Pieter Cornelis Vonk,
Tabitha Vonk-Breedveld

Voor een gedrukte liturgie wordt gezorgd en na afloop is er gelegenheid de nieuwe lidmaten te feliciteren. Bovenal danken we God, dat Hij door Zijn Geest deze acht jongeren en een ouder iemand in het hart gegeven heeft Zijn Naam te belijden voor de mensen. Laten we de Here er om loven en prijzen!
Wat de preek betreft: we lezen verder zoals we tot nog toe in de lijdenstijd steeds hebben gedaan in het Mattheüs evangelie hoofdstuk 26: 17-25 en 31-35 en het thema is: “Discipel zijn tussen zelfkennis en zelfoverschatting”.
In de avonddienst in de Maranathakerk is de voorganger ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

Op Goede Vrijdag 3 april wordt in de morgendienst in de Maranathakerk het Heilig Avondmaal gevierd en worden de nieuw belijdende leden voor het eerst genodigd.
Ds. Tanghé leidt de dienst en viering. De preek zal gaan over het zesde kruiswoord van Jezus:’Het is volbracht”. In de avonddienst 19.30 uur in de Maranathakerk is het voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal en ook daarin gaat ds. Tanghé voor.

Paasdiensten
Op Eerste Paasdag 5 april zijn er ’s morgens twee diensten in de Maranathakerk. De eerste dienst begint om 9.00 uur en aan deze dienst wordt medewerking verleend door het Hervormd Kerkkoor. Tijdens de tweede dienst, die om 10.45 uur begint is er samenzang en voor de kinderen is er de oppasdienst. Ook vindt de afronding van het Paasproject plaats. Ds. Tanghé  houdt dezelfde preek, maar de opzet van de dienst verschilt. We luisteren naar het Opstandingsevangelie uit Mattheüs 28: 6: “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt”.
Zondag 5 april is de avonddienst Grote Kerk voor wijk 2 en daarin gaat ds. H.J.P. de Pater uit Buurmalsen voor.