Bij de diensten van wijken 1 en 2

Komende zondag 10 mei is het een grote, blijde dag voor onze hele gemeente en voor wijk 2 in het bijzonder, nu in de morgendienst 9.30 uur in de Grote Kerk na een vacaturetijd van anderhalf jaar ds. J.W. Sparreboom wordt bevestigd als wijkpredikant van wijk 2.
Ds. J.F. Tanghé leidt de dienst. De preek zal gaan over 2 Korintiërs 4: 7 ”Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons”.  We spreken de wens uit, dat ds. Sparreboom, zijn vrouw en zijn kinderen een bijzondere en fijne dag mogen bleven, dat zij zich spoedig thuis zullen voelen in Sliedrecht. U en jij kunt daar een grote bijdrage aan leveren door hen niet alleen hartelijk te verwelkomen, maar ze op te nemen in ons midden als mensen, die de gemeente van Christus in Sliedrecht willen dienen, omdat de liefde van Christus hen daartoe dringt. Draag hen op in uw gebeden opdat zij vruchtbaar mogen zijn in het dienstwerk, waartoe God hen geroepen heeft.
Na deze dienst stopt ook het  consulentschap van ds. Tanghé. . Ook op deze plek willen we hem hartelijk danken voor de wijze waarop hij daaraan invulling heeft gegeven.
De middagdienst in de Grote kerk om 14.30 uur is de intrededienst waarin onze nieuw bevestigde wijkpredikant ds. J.W. Sparreboom voorgaat. Na deze dienst zullen er een beperkt aantal toespraken worden gehouden. Na zowel de bevestigings- als de intrededienst is er gelegenheid ds. en mw. Sparreboom persoonlijk te begroeten.