Bij de diensten van Wijken 1 en 2 op zondag 2 februari

Zondag 2 februari staat in het teken van de viering van het Avondmaal. De nodiging mag weer klinken in ons midden: “Komt, want alle dingen zijn nu gereed”. Zowel in de morgen- als in de avonddienst hoopt ds. Tanghé voor te gaan. Hij houdt twee korte preken, in de morgendienst voorafgaand aan de viering en ’s avonds zetten we de viering eerst voort en houdt hij een korte dankzeggingspreek. In beide diensten lezen we 1 Koningen 19: 1-8. Bidden we om gezegende Avondmaalsdiensten tot eer van God en tot versterking van ons geloof en bemoediging van ons allen?