Bij de diensten van wijken 1 en 2

Zondag 22 juni is ds. Tanghé de voorganger in de beide avondmaalsdiensten in de Grote Kerk. Opnieuw gaat het in de preek over de geschiedenis van de Here Jezus, die in het huis van Simon de Farizeeër werd gezalfd door een zondares uit Lucas 7: 36-50. Leest u thuis alvast dit verhaal? Bidden we om gezegende avondmaalsdiensten tot eer van God en versterking van ons geloof?