Bij de diensten (wijk 1 en 2)

De morgendienst van zondag 24 januari in de Maranathakerk staat in het teken van het dienstwerk in Gods wijngaard. Van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, namelijk van de broeders ouderlingen en diakenen Hans van der Aa, Paul Bot, Adri Dekker, Marco Heijstek, Wim de Jong, Jan de Koning, Peter Kraaijeveld, Nico Leerlooijer, Arjan den Otter, Ad de Waard en Sjoerd Wiersma. Als gezamenlijke wijken danken wij hen heel hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Wij bidden en zingen hen Gods onmisbare zegen toe wanneer zij-ook letterlijk-hun plek in de gemeente zullen innemen. We zijn dankbaar dat enkele ambtsdragers hun werk willen voortzetten. Zij worden in deze dienst herbevestigd als ambtsdrager in onze gemeente. Het betreft Gert de Bruin, Leen Kleijn, Margareth Spijkers-Korevaar, Wout van Tilburg, Mieke van ‘t Veer, Pieter Vlot, Jan van de Wetering en Hans van der Weijde. Met dankbaarheid mogen we Gods trouw erin ervaren dat Hij opnieuw gemeenteleden heeft geroepen om het dienstwerk in Zijn gemeente voort te zetten. De volgende broeders en zusters worden tot ouderling bevestigd: Janneke den Besten-de Bruin, Wim de Koning, Peter Korevaar, Heleen Vermeer-van der Poel, Paula Redelijkheid-de Heer, Willy Schouwenburg-van Andel, Kees van der Sluijs, Gijs de Waard, Frans Willemsen en als diaken worden bevestigd de broeders Huib Goedhart, Frits van der Kooij, Mark Teeuw, Wim van Tuijl en Martijn Vermaas. We zien uit naar een zegenrijke dienst. Zondagmorgen luisteren we in deze bevestigingsdienst naar een gedeelte uit Lucas 4, waar Jezus preekt in de synagoge van Nazareth. Dit gedeelte staat ook in de kindernevendienst centraal.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door onze pastoraal werker, Ad den Besten.
Gezegende diensten gewenst!