Bij de diensten

Sinds enkele jaren sluit de Clubraad HGJS het winterwerk af door een moment te kiezen om God te danken voor Zijn zegeningen in het afgelopen seizoen. Het begon klein, met alleen de leidinggevenden van de clubs, maar werd steeds meer uitgebreid. Van daaruit is het verlangen ontstaan als gehele gemeente jaarlijks het winterwerk af te sluiten met een dankdienst. Er zullen twee diensten zijn waarin we God danken voor het afgelopen winterwerk. In de eerste morgendienst worden voor de dienst enkele liederen gezongen door de kinderen. Het zijn de volgende liederen:

–  Samen in de naam van Jezus

(Op Toonhoogte 301 vers 1 en 3)

–  Dank U voor de wond’ren die gebeuren

(Op Toonhoogte 393 vers 1 en 2)

–  Voor alle goede gaven, Heer (Op Toonhoogte 452)

De kinderen kunnen deze liederen thuis alvast oefenen, zodat we een mooi koor in de kerk hebben.

Tussen de middag- en de avonddienst in nodigen wij u van harte uit voor het koffiedrinken. Er zal ook iets lekkers bij de koffie zijn, gebakken door enkele vrouwen van de jonge vrouwenkring!

Namens Kind en Eredienst HGJS, Margret