Bij de doelcollecte

Voor de diaconale rondgang van D.V. zondag 19-1 a.s. vragen wij u aandacht voor het werk van de Christian Reformed Fellowship of India (CRFI).  Via medisch/sociaal werk wil zij heel concreet uiting geven van Gods liefde voor mensen. In veel dorpen in het noorden van India is weinig aandacht voor reinheid en hygiëne. De gezondheid en het welzijn van de bewoners is vaak ronduit slecht. Een toegewijd team van artsen en verpleegkundigen bezoekt deze dorpen om hier enige verbetering in te brengen. Ze bouwen tijdelijke klinieken in de dorpen en de teams behandelen gratis zieke mensen, verstrekken medische hulp en medicijnen, geven gezondheidsvoorlichting over uiteenlopende onderwerpen en bieden alfabetiserings- of naaicursussen aan. Het Evangelie wordt waar mogelijk óók gedeeld. De meesten in deze hindoeïstische omgeving horen het Evangelie voor de eerste keer in hun leven. Velen komen op deze manier tot geloof. Zo’n mooie brug is dus het medisch/sociale werk in dit gebied. Als diaconie hopen we met uw hulp via Project 10 27 een substantiële bijdrage aan dit werk te kunnen leveren. Daarom willen we u oproepen om deze collecte ruimhartig te gedenken en ook in uw gebed de arme bevolking in het noorden van India niet te vergeten. Wie een gift wil overmaken kan dat doen naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder de vermelding India. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de diaconie