Bij de doopdienst van wijken 1 en 2

Zondagmorgen belooft wel een heel feestelijke dienst te worden. In een gezamenlijke doopdienst van wijk 1 en 2 mogen maar liefst 11 kinderen het teken en zegel van de Doop ontvangen. We mogen als gemeente in deze dienst horen én zien dat de Here God trouw is en zijn gemeente niet loslaat. De dopelingen zijn:
Jidde Arie van den Bergh,
zoon van Peter en Colette van den Bergh,
Jidde werd geboren op 20 maart 2015.

Sam Cornelis Hoftijzer,
zoon van Jan en Michelle Hoftijzer
en broertje van Pepijn,
Sam werd geboren op 4 januari 2015.

Martinus Joshua van Kempen,
zoon van Marco en Wijnie van Kempen,
Matthijs werd geboren op 12 juni 2015.

Boaz Teunis Maurits Kraaijeveld,
zoon van Margreet en Henk Kraaijeveld
en broertje van Senna en Saar,
Boaz werd geboren op 16 december 2014.

Fenna Alexa van Loosen,
dochter van Lennart en Arianne van Loosen,
en zusje van Tessa,
Fenna werd geboren op 25 februari 2015.

Féline Alisa Maat,
dochter van Edger en Marit Maat,
Féline werd geboren op 12 maart 2015.

Noa Joy Mikhout,
dochter van Daniel en Kim Mikhout,
Noa werd geboren op 6 augustus 2014.

Jelte Jan Nederveen,
zoon van Nijs-Jan en Leanne Nederveen,
Jelte werd geboren op 9 maart 2015.

Moses van Vuuren,
zoon van Martijn en Stephanie van Vuuren,
Moses werd geboren op 22 mei 2015

Lize Janne Margaretha de Wild,
dochter van Jaap en Marianne de Wild,
zusje van Daan,
Lize werd geboren op 11 mei 2015.

Elyn Zwanenburg,
dochter van Cor en Melissa Zwanenburg en
zusje van Yente,
Elyn werd geboren op 21 augustus 2014.

Er is een gedrukte liturgie aanwezig.
We wensen de doopouders, samen met allen die bij hen horen, een vreugdevolle dienst toe en voor de toekomst bidden we om Gods zegen in de opvoeding van hun kind(eren). Tijdens de dienst luisteren we verder naar de gebeurtenissen tijdens de zeereis van Paulus, zoals in Handelingen 27 wordt beschreven. De jongste kinderen gaan naar de kindernevendienst en beluisteren dezelfde geschiedenis. Ook ‘s avonds mogen we elkaar als gemeente ontmoeten onder het Woord van God.