Bij de doopdienst van wijken 1 en 2

Zondagmorgen 16 maart is de morgendienst in de Maranathakerk een doopdienst.
Doop als teken van gehoorzaamheid aan het zendingsbevel: “Gaat heen en maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes”. Je bent gedoopt, je bent welkom in en hoort bij de Gemeente, we willen niet zonder je. Zoals altijd wordt voor een gedrukte liturgie gezorgd.
De doop wordt onder verantwoordelijkheid van wijk 1 bediend aan:
Noor Plaisier, dochter van Jan-Paul en Tine Plaisier-Brouwer,
geboren op 9 januari 2014 te Gorinchem
en aan
Thomas Leonard Bot, zoon van Leo en Marrie Bot-Visser,
geboren op 21 december 2013 te Rotterdam.
De doop wordt onder verantwoordelijkheid van wijk 2 bediend aan:
Coen Eduard den Breejen, zoon van Jan Piet den Breejen en Marjolein van Maanen,
geboren 23 januari 2014 te Dordrecht.
Wilt u deze doopouders en hun kinderen opdragen in uw voorbede?