Bij de middag dankdagdienst

Vandaag hopen wij als gemeente Dankdag te vieren. Een dag waarop we dankbaar mogen zijn voor alles wat wij het afgelopen jaar uit Gods hand hebben ontvangen. In de middagdienst wordt stilgestaan bij het thema ‘Blij verrast’, aan de hand van Handelingen 8: 26-39. In het kader van dit thema willen wij met de kinderen de volgende liederen zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (vorige versie).

– Lees je bijbel, bid elke dag (440)

– Blij blij, m’n hartje is zo blij (392)

– Dit is de dag (124)

– Mijn Vader dank U wel dat U steeds bij mij bent (281)

Deze liederen worden de zondag voor Dankdag uitgedeeld tijdens de morgendiensten.