Bij de morgendienst van de wijken 1 en 2

In de morgendienst op zondag 25 aprilĀ  in de Grote Kerk lezen we nog even verder in het slot van het evangelie volgens Marcus (16: 15-18). Ds. G.J. Mink is de voorganger in deze dienst. Bijzonder is dat de leerlingen, die door Jezus als ongelovig waren gediskwalificeerd, direct daarna door Hem worden opgeroepen het evangelie te gaan verkondigen. Dat is wel bijzonder. Wat gebeurt er als je Gods goede boodschap communiceert? Mensen horen van de ultieme methode om houvast te krijgen in leven en sterven. Bovendien zorgt de Heilige Geest ervoor dat er bijzondere tekenen de evangelieverkondiging vergezellen (bijvoorbeeld zieken genezen, duivelen worden
uitgeworpen). Ten slotte wordt je juist in het geloven bevestigd. Wat bijzonder!