Bij de morgendienst van de Wijken 1 en 2

In de morgendienst van zondag 26 januari zal aan drie kinderen uit wijk 1 en 2
het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Hier volgen hun namen: 
Fenna Colinda van der Kolk, 
geboren 10 november 2013; 
Ties Pieter van der Kraan, 
geboren 19 november 2013; 
Senna Isolde van der Leeden, 
6 november 2013.  
Gedenken we de ouders en hun kinderen en familie in onze voorbede? In de verkondiging
lezen we Marcus 10:13-16 en het thema van de preek is: “Discipelen van Jezus
gaan met hun kinderen tot Hem”. Zoals altijd is er een gedrukte liturgie.