Bij diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Nadat we afgelopen zondag als Elia stil geworden zijn voor de ontmoeting met de Heer (1 Koningen 19), die ook voor ons zijn uitgang in Jeruzalem volbracht heeft (Lukas 9), voor ons gestorven is, worden we weer midden in het volle leven geplaatst. Een leven waarin machtshonger en machtsmisbruik, begeerte en verlangen naar meer, meer, meer aan de orde van de dag zijn. We horen Elia hier wat van vinden. En hij spreekt een Godswoord.
Niet met vijandelijke bedoelingen, maar vanuit dezelfde houding die Jezus kenmerkte: ‘Jullie heb Ik vrienden genoemd’. Maar een gesprek onder vrienden kan wel heel indringend zijn. We lezen zondagmorgen 5 november  in de Maranatha Kerk verder in de geschiedenis van Elia en horen hem koning Achab aanspreken naar aanleiding van de moord op zijn buurman Naboth (1 Koningen 21). Voorganger is ds. G.J. Mink.

Bij de avonddienst
Zondagavond om 18.00 uur verwelkomen we in de Grote Kerk een ons zeer bekende gastpredikant: ds. J. Jongejan uit Ottoland. Een gezegende dienst gewenst.