Bijbeldag

Woensdag 26 februari (voorjaarsvakantie) organiseren we weer een Bijbeldag.
Het thema bij het kinder- en tienerprogramma is ‘Schatrijk!’. Uiteraard kunnen
we dit niet uitvoeren zonder uw/jouw medewerking. Wilt u/wil jij meedoen?
Heel graag. Aanmelden kan als volgt:

Kinderen: groep 1 t/m 5 / Maranathakerk / 9.30-11.45 uur en 13.30-15.00 uur.

Aanmelden via echtbelangrijk@outlook.com of 06-54247411 (bel/app).

Tieners: groep 6 t/m 8 / Handpalm / 15.00-21.00 uur.

Aanmelden via marcel@echtbelangrijk.nl of 06-27390305 (bel/app).

Van de medewerkers vragen we om eerder aanwezig te zijn om e.e.a. voor te bereiden en met elkaar te beginnen met gebed. We zoeken mensen die een groepje willen begeleiden, maar ook mensen voor hand- en spandiensten. Meer informatie volgt na aanmelding.
We hopen dit jaar op vele aanmeldingen zodat we met elkaar een dag kunnen organiseren waarop alle leeftijden welkom zijn. En waarbij het ook heel laagdrempelig is om vrienden en vriendinnen, buren en klasgenoten mee te nemen, zodat ook zij horen wie God is.
We kijken ernaar uit.