Bijbeldag kinderen en tieners

In de voorjaarsvakantie, op woensdag 19 februari a.s. houdt de Hervormde Gemeente te Sliedrecht de jaarlijkse Bijbeldag. De Bijbeldag wordt gehouden voor alle kinderen die op de basisschool zitten en voor tieners tot en met klas 3 van het voortgezet onderwijs.
De KinderBijbelDag is voor groep 1 tot en met 6 van het basisonderwijs en wordt gehouden in de Maranathakerk, Lijsterweg 2. Zij starten ’s morgens om 9.30 uur en ’s middags om 13.45 uur. Het thema “Samen sterk!” wordt uitgewerkt door middel van een vertelling, gesprek (“knabbel en babbel”), sketch en knutselen. ’s Middags is er levend poppenkast onder het thema “Ik ben de hand en jij de voet”. Deze voorstelling wordt verzorgd door drama- en mimegroep ‘Salt’. BD2014De TienerBijbelDag is voor groep 7 tot en met klas 3 en wordt gehouden in “De Handpalm”, Merwestraat 13. In “De Handpalm” is het thema “Hier ben ik!”. De jongeren van groep 7 en 8 komen bij elkaar van 10.00-17.00 uur. De jongeren uit klas 1 tot en met 3 zijn welkom van woensdag 13.00 uur tot en met donderdag 8.30 uur. Zij moeten wel slaapspullen meenemen! Onderdelen van de TienerBijbelDag zijn Bijbelverhaal, opdrachtenspel, samen eten, film kijken en samen slapen.
Toegang tot de programma’s is gratis. Voor meer informatie en opgave voor het slapen tijdens de TienerBijbelDag: www.EchtBelangrijk.nl.