Bijbelkring

Op donderdagmorgen 7 mei komen we om 10.00 uur als bijbelkring voor het laatst bij elkaar. Er is geen avondkring, iedereen is welkom op de morgenkring. We bespreken het laatste, 28e, hoofdstuk van ons boekje van Henk Binnendijk over de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Ds. Tanghé hoopt u allemaal nog een keer te ontmoeten.