Bijbelkring

Op maandagavond 4 april en donderdagmorgen 7 april hopen we de plenaire bijbelkring over het boek Jona af te ronden. Gaandeweg het winterseizoen ontdekten we in dit kleine bijbelboek toch weer nieuwe aspecten en kwamen er verrassende gesprekken op gang over deze onwillige profeet die de boodschap van Gods trouw en liefde aan Ninevieten moest verkondigen. Wees hartelijk welkom tijdens deze laatste bijbelkring.