Bijbelkring

Op dinsdag 9 januari komt de bijbelkring bijeen. Wij denken samen na over Filippenzen 3: 17-21. Paulus wijst ons op twee manieren van leven. Wij kunnen wandelen als vrienden en als vijanden van het kruis. Hij spoort ons aan om te leven als burgers van het koninkrijk der hemelen. Hij zegt: ‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan het verheerlijkt lichaam van Christus.’

In 2018 hoopt de bijbelkring verder op
6 februari en 6 maart bijeen te komen. Schrijft u het maar vast in uw agenda. Misschien een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Graag tot ziens om 20.00 uur in de Maranathakerk. U en jij zijn hartelijk welkom.