Bijbelkring

Op dinsdag 6 februari komt de bijbelkring bijeen. Wij gaan verder met onze bezinning op de brief die Paulus aan de gemeente van Filippi heeft geschreven. Wij bestuderen nu hoofdstuk 4: 1-10. In dit gedeelte wekt Paulus ons op om ons vertrouwen op de Heere te vestigen. Hij hoopt dat de vrede van God onze harten en gedachten zal bewaken in Christus Jezus. De avond wordt gehouden in de Maranathakerk en begint om 20.00 uur. U en jij zijn hartelijk welkom.